Home ยป Disclaimer

Disclaimer

Huiskatteninfo.nl zet zich in om nuttige, objectieve, volledig en juiste informatie te verstrekken. Echter kan Huiskatteninfo.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via huiskatteninfo.nl verkregen wordt.

Het gebruik van de informatie op deze website is dat ook geheel op eigen risico van de gebruiker. Huiskatteninfo.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of niet beschikbaar zijn van informatie op deze site in welke vorm dan ook.

Huiskatteninfo.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Door de bezoeker van onze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op onze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan onze site, het downloaden en/of opslaan van informatie, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe dan ook genaamd, ontstaan.

Huiskatteninfo.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van sites waarna verwezen wordt. Huiskatteninfo geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, producten, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke site of bronnen. Links op Huiskatteninfo.nl kunnen zogeheten affiliate-links zijn. Dit betekent dat Huiskatteninfo.nl een vergoeding kan krijgen wanneer een bezoeker bij een dergelijke webwinkel via deze link bestelt. Hieronder vallen onder andere de links naar winkels op de review pagina van kattenvoer (beginnend met /kattenvoer/ in de url), aanbevelingen in artikelen (beginnend met /aanbeveling/ in de url) en de sponsors in de sidebar.

Tot slot roepen wij op altijd uw gezonde verstand te gebruiken als het gaat om het welzijn van uw huisdier. Elke situatie is anders en Huiskatteninfo.nl kan dus niet garanderen dat de informatie en adviezen van toepassing zijn op uw situatie. Wij adviseren om bij twijfels altijd contact op te nemen met uw dierenarts. Zij kunnen uw specifieke situatie beter beoordelen en professioneel advies op maat geven. Volg de adviezen van uw dierenarts daarom altijd op ook als ze in strijd zijn met de adviezen gegeven op Huiskatteninfo.nl!

Deel of bewaar dit voor later via: